VRIJ GENUANCEERD

Door Tom

Ik laak elk vrij vertoon van uniform

(verplicht Verkenner zijn, een angst als kind)

Niet voegen maakt me minder snel bemind

Ik kleed gedachten liever pluriform.

h

Niet meedoen staat voor vrij hard werken

De vrijheid iets te laten vormt een strijd

Ik reik naar binnen, buiten vaste perken

Geldt vluchten in de geest wel als bevrijd?

h

Vrijheid is een afspraak die niet doorgaat

Vrijheid breekt met wat men strak beoogt

Vrijheid wordt riskant zodra ze doorslaat  

Vrijheid kadert eenzaam – hoewel men poogt.

h

Hou vast en troost me; vrijheid doet me pijn

Laat los en vier het: vrijheid moet er zijn!

h

Foto:

Verkenner, scouting Geffen, 10 mei 1956

Naam Fotograaf: Het Zuiden