Alweer ’n essay in Hard//hoofd

Door Tom

Na mijn eerste essay voor Hard//hoofd, het literaire magazine, vroegen ze me om vaker wat te schrijven. Het werd een persoonlijke reflectie op een avond over trans literatuur in De Balie, een tijdje geleden. Ik zat er ontroerd in de zaal en luisterde naar Torrey Peters, Alara Adilow, en vooral naar Selm Merel Wenselaers, die…

Opgepikt door De Volkskrant

Door Tom

Paul Onkenhout is erg positief over de jongste uitgave van het literaire tijdschrift Hard//hoofd en besteedt vooral aandacht aan mijn essay over Tom Moulton. Dat lees je overigens hier: https://tomkniesmeijer.com/2023/09/21/tom-moulton-moet-een-standbeeld/

Tom Moulton moet een standbeeld!

Door Tom

Publicatiesucces… Zo mooi om je tekst in print te zien. Voor het literaire tijdschrift Hard//hoofd schreef ik een persoonlijk essay en een vlammend betoog om Tom Moulton, de discorevolutionair die mij in beweging wist te krijgen, een passend eerbetoon te geven. Vijftig jaar na zijn visionaire ingrepen in de dansmuziek heeft de man nog meer…

Praat zangerig met me!

Door Tom

(Jennifer Hopelezz for president!) (tom kniesmeijer, augustus 2020) Vrouwen praten te veel, vooral over emoties en stellen op hoge toon lastige vragen, mannen zwijgen lijdzaam tot er actie gevraagd wordt of ze de wereld nog eens kunnen uitleggen; homo’s rekken zangerig manier hun lettergrepen en rennen daarbij flapperend met hun handen door de kamer. tom…

Doen of niet: praten met de doden?

Door Tom

In het dodenrijk afdalen om je geliefde terug te halen. In de Griekse mythe Orpheus en Eurydice doet de desolate Orpheus een moedige poging. De liefde van zijn leven, Eurydice, is veel te vroeg overleden en Orpheus kan dat niet aanvaarden. Het lukt hem om, ondersteund door de gave van zijn zang en lierspel, voorbij…

Publicatieangst?

Door Tom

In september 2019 ben ik als leerling begonnen aan de Schrijversvakschool. Het eerste jaar is meer dan bevallen. En omdat ik niet wens te lijden aan publicatieangst, besloot ik op een te warme ochtend in augustus 2020 een deel van mijn teksten aan de wereld toe te vertrouwen. Je kunt ze hier lezen. Verhalen, toneelwerk,…