Alweer ’n essay in Hard//hoofd

Door Tom

Na mijn eerste essay voor Hard//hoofd, het literaire magazine, vroegen ze me om vaker wat te schrijven. Het werd een persoonlijke reflectie op een avond over trans literatuur in De Balie, een tijdje geleden. Ik zat er ontroerd in de zaal en luisterde naar Torrey Peters, Alara Adilow, en vooral naar Selm Merel Wenselaers, die…

Opgepikt door De Volkskrant

Door Tom

Paul Onkenhout is erg positief over de jongste uitgave van het literaire tijdschrift Hard//hoofd en besteedt vooral aandacht aan mijn essay over Tom Moulton. Dat lees je overigens hier: https://tomkniesmeijer.com/2023/09/21/tom-moulton-moet-een-standbeeld/

Tom Moulton moet een standbeeld!

Door Tom

Publicatiesucces… Zo mooi om je tekst in print te zien. Voor het literaire tijdschrift Hard//hoofd schreef ik een persoonlijk essay en een vlammend betoog om Tom Moulton, de discorevolutionair die mij in beweging wist te krijgen, een passend eerbetoon te geven. Vijftig jaar na zijn visionaire ingrepen in de dansmuziek heeft de man nog meer…

Brief aan de juf

Door Tom

Het tweede nummer van Proefdruk is uit, het literaire tijdschrift van de Schrijversvakschool. Natuurlijk leverde ik een bijdrage. Dit keer een tekst die ik in het derde jaar schreef. De waarheid werd me even te veel, of, anders gesteld, er kwam te veel waarachtigheid opborrelen. Vele waarheiden maken zwaar schrijfwerk. Of juist luchtige diepgang? Kies…

Marit Krulhaar (1e hoofdstuk van een roman)

Door Tom

Gepubliceerd in het eerste nummer van Proefdruk, het tijdschrift van de Schrijversvakschool. Een half jaar geleden bedacht ik me dat het een goed idee was, een tijdschrift voor en door studenten aan de Schrijversvakschool. En op 28 mei kon ik het eerste exemplaar van Proefdruk aanbieden aan de directeur. Inclusief dit fragment. En nu maar…

Kijken (een ketting)

Door Tom

Een kort verhaal dat ik kort geleden tijdens Schrijftraining schreef. Ik wilde eens experimenteren met mengvormen van vertellen. Je zou het resultaat 21 stapjes in de richting van volwassenheid kunnen noemen. Of een poging om tot ontmaagding te komen in proza, toneel, dichtvorm en essay. Bijna 4000 woorden. Daarom in een pdf, dat leest makkelijker.